แนะนำซอฟแวร์ Valor NPI สำหรับงาน DFM (Design for manufacturing )

แนะนำซอฟแวร์ Valor NPI สำหรับงาน DFM (Design for manufacturing )

Valor DFMDesigning for Manufacturing หรือ (DFM) หมายถึงการออกแบบเพื่อการผลิต หรือการออกแบบที่สามารถผลิดได้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีใช้กันอย่างกว้างขวางในหลากหลายวงการได้แก่งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล งานด้านวิศวกรรมการออกแบบวงจรไฟฟ้า PCB ในบทความนี้เราอธิบายถึง DFM ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการออกแบบแผงวงจร PCB (Printed Circuit Board) และ งานประกอบแผงวงจร (PCB Assembly) สำหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ SMT

Designing for Manufacturing สำหรับงานประกอบแผงวงจร (PCB Assembly) สำหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ SMT และเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใน 3 มิติหลักๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพ การส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็ว และลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สูงมาก การออกแบบวงจรโดยไม่เข้าใจในกระบวนการผลิตเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดของเสียซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด ดังนั้นการทำ DFM จึงสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ลดต้นทุนการผลิต และทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามกำหนดโดยเป้าหมายคือ ”ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Valor NPI เป็นซอฟแวร์สำหรับงาน DFM (Design for Manufacturing) เหมาะสำหรับโรงงานประกอบแผงวงจร (PCBA) หรือ SMT ในการตรวจสอบการออกแบบก่อนผลิตจริง ด้วยความสามารถของ Valor Part Library (VPL) ทำให้มองเห็นขนาดที่แท้จริงของชิ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่วางลงบน PAD และมีหัวข้อการตรวจสอบมากถึง 789 หัวข้อ ด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพตามมาตราฐานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เปิดไฟล์ PCB CAD หรือ Gerber ได้หลากหลายแบรนด์ รวมถึงไฟล์ ODB++

โดยปรกติโรงงานประกอบแผงวงจร (PCB Assembly) หรือ โรงงาน SMT จะได้รับไฟล์จากลูกค้าซึ่งมีหลากหลาย ด้วยความสามารถของ Valor NPI ทำให้สามารถเปิดไฟล์จากซอฟแวร์ออกแบบ PCB จากค่ายหลักได้

ความสามารถของ Valor NPI

 

2. VPL หรือ (Valor Part Library) ทำให้รู้ขนาดจริงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ DFM ที่ถูกต้องและแม่นยำ

การใช้งาน Valor NPI ควบคู่กับ VPL (Valor Part Library) พร้อมกับประสิทธิภาพในการบอกขนาดที่แท้จริงเพื่อใช้ในตรวจสอบ Fillet และ DFM ที่ถูกต้องและแม่นยำ

VPL Valor Parts Library

3.ตรวจสอบความถูกต้องของ BOM และ AVL

ตรวจสอบความถูกต้องของ BOM โดยเปรียบเทียบกับ PCB Data ด้วยประสิทธิภาพของ Valor NPI ทำให้สามารถรู้ทันทีว่าชิ้นส่วนใดบ้างที่มีใน BOM แต่ไม่มีใน CAD หรือมีใน CAD แต่ไม่มีใน BOM นอกจากนี้แล้วสามารถตรวจสอบ Alternate Part ได้อย่างแม่นยำว่า AVL ใดที่สามารถวางบน PAD ได้และเปรียบเทียบขนาดของแต่ละ AVL ได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบ BOM และ AVL

4.วิเคราะห์ความถูกต้องของการออกแบบสำหรับการประกอบแผงวงจร (PCB ASSEMBLY)

4.1 การตรวจสอบ DFA (Design For Assembly)

การออกแบบโดยไม่เข้าใจในกระบวนการผลิต เป็นสาเหตุหลักของการเกิดของเสียซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด สินค้าไม่มีคุณภาพ และต้นทุนสูง ด้วยความสามารถของ Valor NPI ตรวจพบข้อบกพร่องก่อนการผลิตจริง และปรับปรุงแก้ไขได้ก่อนการเกิดของเสียด้วยการตรวจสอบที่มีมากถึง 362 หัวข้อ ตามมาตราฐาน IPC การตรวจสอบ DFA (Design For Assembly)

การตรวจสอบ DFA Design For Assembly

4.2 การตรวจสอบ DFF (Design for Fabrication)

Valor NPI เพรียบพร้อมไปด้วยหัวข้อของการตรวจสอบด้าน DFF (Design for Fabrication) ที่เป็นมาตราฐานถึง 303 หัวข้อ ใช้วิเคราะห์การออกแบบแผงวงจร PCB (Printed Circuit Board) ได้อย่างแม่นยำทำให้มั่นใจได้ว่าแผงวงจรที่ออกแบบมานั้นสามารถนำไปผลิต Bare PCB ภายใต้การเกิดของเสียในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด

การตรวจสอบ DFF Design for Fabrication

 

4.3 การตรวจสอบ DFT (DESIGN FOR TEST)

ใช้ตรวจสอบการออกแบบว่านำไปสร้าง Fixture สำหรับ ICT ได้ถูกต้องและคุ้มค่าที่สุด เรียกว่า DFT (Design for Test) ตำแหน่งของ Test Point อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันการเกิดปัญหาในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบ DFT DESIGN FOR TEST

และวิเคราะห์การออกแบบเพื่อหาตำแหน่งการวาง Test Point เทียบกับ Netlist ที่เรียกว่า Coverage เพื่อตรวจสอบว่า PCB ที่ออกแบบสามารถนำไปทดสอบด้วยเครื่อง ICT หรือ Flying Probe สามารถ Test ได้กี่เปอร์เซ็นต์

Coverage DFT

สนใจในผลิตภัณฑ์ Valor NPI กรุณาติดต่อบริษัท CAD-IT Consultants โทร 085-9771966

บริษัท CAD-IT Consultants มีประสบการณ์อันยาวนานด้านการจัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้าน PCBA/SMT (Valor), CAD ( SpaceClaim, DesignModeler ) CAE (DEFORM, ANSYS, ANSOFT, CFX, FLUENT, AutoDYN, Stampack) และ CAI (Goldfire Innovator ) แต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาคเอเซีย โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน ด้วยความสามารถและความน่าเชื่อถือของโปรแกรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในทุกภาคอุตสาหกรรม และวงการวิจัยระดับสูง ผนวกกับสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับ Valor NPI กรุณาติดต่อ 085-9771966 บริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้ความช่วยเหลือ ส่งผลให้บริษัท CAD-IT Consultants ได้รับรางวัลมากมายในระดับสากลหากท่านสนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ใดเพิ่มเติม ทางเรายินดีและพร้อมที่จะให้บริการท่านอย่างดีที่สุด

ธันวาคม 20, 2016 / บทความโดย / หมวดหมู่
ความคิดเห็น

ปิดแสดงความเห็น