คอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านวิศวกรรม CAE

คอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านวิศวกรรม CAE

คอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านวิศวกรรม CAE (Computer-Aided Engineering) คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองประสิทธิภาพการทำงานเพื่อปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการจำลองการตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กระบวนการและเครื่องมือการผลิต

กระบวนการใช้งาน CAE โดยทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ (CAD Design) หลังจากนั้นจะใช้โปรแกรมด้าน CAE ตรวจสอบและแก้ปัญหา ในขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นวิศวกรจะสร้างหรือจำลองรูปทรงเรขาคณิต (หรือเป็นตัวแทนของระบบ) และคุณสมบัติทางกายภาพของการออกแบบเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมในรูปแบบของการนำไปใช้หรือข้อจำกัด จากนั้นตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมของฟิสิกส์พื้นฐาน ผลลัพธ์ที่ได้จะนำเสนอให้วิศวกรเพื่อการตรวจสอบแก้ไขรวมถึงการออกแบบใหม่อีกครั้ง

การใช้งาน CAE สนับสนุนหลากหลายสาขาวิชาวิศวกรรมหรือปรากฏการณ์รวมไปถึง:

 • การวิเคราะห์ความเครียด (Stress and Dynamics Analysis) เกี่ยวกับชิ้นส่วนและประกอบ โดยใช้การวิเคราะห์ Finite Element Analysis  (FEA)
 • การวิเคราะห์ความร้อนและของเหลวโดยใช้การคำนวณพลศาสตร์ของไหล Computational Fluid Dynamics (CFD)
 • จลนศาสตร์และการวิเคราะห์แบบไดนามิกของกลไก (Dynamics multibody)
 • อะคูสติกการวิเคราะห์โดยใช้ FEA หรือวิธีการองค์ประกอบขอบเขต (BEM)
 • การวิเคราะห์ระบบการควบคุม
 • จำลองของกระบวนการผลิตเช่นการหล่อ  แม่พิมพ์และการขึ้นรูป Molding และ Die
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ

ประโยชน์ของการนำ CAE มาใช้ในองค์กร บริษัท

 • ประโยชน์ของการ CAE ในบริษัทได้แก่การลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเวลา ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นและทนทาน
 • ช่วยให้วิศวกรตัดสินใจในการออกแบบได้ง่ายมองเห็นผลกระทบชิ้นงานและประสิทธิภาพการทำงานของชิ้นงานที่ออกแบบ
 • การออกแบบและวิเคราะห์โดยใช้ CAE ทำให้ประหยัดเวลาที่ต้องผลิตชิ้นงานจริงเพื่อทดสอบ สามารถทดลองบนคอมพิวเตอร์ได้ก่อน
 • CAE ช่วยให้ทีมงานวิศวกรรมสามารถบริหารความเสี่ยงและเข้าใจผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบ
 • CAE ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Life Cycle ของผลิตภัณฑ์

สนใจข้อมูลของ CAE มาใช้ในองค์กร ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด: 085-9771966

สิงหาคม 27, 2016 / บทความโดย / หมวดหมู่
ความคิดเห็น

ปิดแสดงความเห็น