• apisitannex
  • บริษัทจำหน่าย ปั๊มน้ำ คอนโทรลวาล์ว วาล์ควบคุมด้วยไฟฟ้าและลม ที่ใช้ในระบบ ชลประทาน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น วาล์วลดแรงดัน วาล์วระบายแรงดัน วาล์วลูกลอย ปั๊มน้ำส่งขึ้นอาคารสูง Booster pumps ปั๊มน้ำเสียในระบบบำบัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-2352897
  • 29147451
  • +6629147451
  • ส่ง Email ถึงผู้ลงประกาศ
  • http://www.annexsystem.com