การตลาดสำหรับ SME

  • Home
  • การตลาดสำหรับ SME
การตลาดสำหรับ SME (Internet Marketing)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้นำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในองค์กรมากขึ้น จากการศึกษาล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าถึง 85% ของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศอุตสาหกรรมมีเว็บไซต์ของบริษัทเป็นของตนเอง แต่น้อยกว่า 50% มีการใช้เว็บไซต์แต่ไม่รู้วิธีการเพิ่มปริมาณลูกค้าเข้าเว็บเพิ่มยอดขายใน สินค้าและบริการ ด้วยเหตุผลนี้ทำธุรกิจ SME ไม่พร้อมที่จะสนับสนุนการตลาดออนไลน์ ถ้าเจ้าของธุรกิจมีเวลาที่จะทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองก็เป็นการดี แต่ในบางครั้งให้ผู้ที่มีความชำนาญดำเนินการให้ในราคาที่เหมาะสม น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า ติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ จำกัด: http://lastgeneration.net/การตลาดสำหรับ-sme

ในปัจจุบันเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์สำหรับ SME ให้กับเว็บไซต์และในที่สุดประสบความสำเร็จด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจโดยส่วนใหญ่มักจะทำ Online Marketing ไม่เป็นครับหรือไม่มีผู้รู้ในด้านนี้  เนื้อหาในงานการตลาดออนไลน์นั้น มีเยอะมากๆ และต้องอาศัย ความเชี่ยวชาญ และการทำงานที่ต่อเนื่อง ทำให้การตลาดออนไลน์ของบริษัทใหญ่ๆ จะไม่แข็งแกร่งอย่างที่ควรจะเป็น ในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก SME คุณควรจะได้ศึกษาวิธีการตลาดสำหรับ SME ให้ธุรกิจของคุณ…

สิงหาคม 27, 2016 / บทความโดย / หมวดหมู่