การออกแบบเพื่อการผลิต (DFM/DFA/DFT)

  • Home
  • การออกแบบเพื่อการผลิต (DFM/DFA/DFT)
แนะนำซอฟแวร์ Valor NPI สำหรับงาน DFM (Design for manufacturing )

Valor DFMDesigning for Manufacturing หรือ (DFM) หมายถึงการออกแบบเพื่อการผลิต หรือการออกแบบที่สามารถผลิดได้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีใช้กันอย่างกว้างขวางในหลากหลายวงการได้แก่งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล งานด้านวิศวกรรมการออกแบบวงจรไฟฟ้า PCB ในบทความนี้เราอธิบายถึง DFM ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการออกแบบแผงวงจร PCB (Printed Circuit Board) และ งานประกอบแผงวงจร (PCB Assembly) สำหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ SMT

Designing for Manufacturing สำหรับงานประกอบแผงวงจร (PCB Assembly) สำหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ SMT และเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใน 3 มิติหลักๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพ การส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็ว และลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สูงมาก การออกแบบวงจรโดยไม่เข้าใจในกระบวนการผลิตเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดของเสียซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด ดังนั้นการทำ DFM จึงสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ลดต้นทุนการผลิต และทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามกำหนดโดยเป้าหมายคือ ”ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Valor NPI เป็นซอฟแวร์สำหรับงาน DFM (Design for Manufacturing) เหมาะสำหรับโรงงานประกอบแผงวงจร (PCBA) หรือ SMT ในการตรวจสอบการออกแบบก่อนผลิตจริง ด้วยความสามารถของ Valor Part Library (VPL) ทำให้มองเห็นขนาดที่แท้จริงของชิ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่วางลงบน PAD และมีหัวข้อการตรวจสอบมากถึง 789 หัวข้อ ด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพตามมาตราฐานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

ธันวาคม 20, 2016 / บทความโดย / หมวดหมู่
การออกแบบเพื่อการผลิต (DFM/DFA) สำหรับงาน PCB Assembly และ SMT

การออกแบบเพื่อการผลิตหรือบางครั้งเรียกว่า (Design for Manufacturing/Design for Assembly) หรือ DFM/DFA เป็นวิศวกรรมของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ง่ายต่อกระบวนการผลิต สำหรับการผลิตในงานด้าน PCB Assembly หรืองานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีการทำ DFM ทำให้สามารถมองเห็นปัญหาสำคัญได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเริ่มการผลิต

Designing for Manufacturing (DFM) เพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใน 3 มิติหลักๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพ การส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็ว และต้นทุนในการผลิต ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สูงมาก การออกแบบวงจรโดยไม่เข้าใจในกระบวนการผลิตเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดของเสียซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด ดังนั้นการทำ DFM จึงสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ลดต้นทุนการผลิต และทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามกำหนด โดยเป้าหมายคือ”ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”…

สิงหาคม 27, 2016 / บทความโดย / หมวดหมู่