EC meter

แนะนำเครื่องวัด pH/TDS/EC Meter รุ่น HI98129

เครื่องวัด pH/TDS/EC Meter จาก Hanna Instrument รุ่น HI98129 เป็นเครื่องมือวัดแบบ 4 in 1 สำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH Meter และ Electrical Conductivity (EC Meter) และค่า Total Dissolved Solids (TDS) และอุณหภูมิ (Temperature) ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษกันน้ำได้ สามารถถอดเปลี่ยน Electrode ได้ ปรับเลือกอุณหภูมิในหน่วย C หรือ F มีฟังก์ชั่นการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) หน้าจอ LCD และกันน้ำ มีหัววัดหรืออิเล็กโทรดแบบถอดเปลี่ยนได้ไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งเครื่อง หัววัดสำหรับค่า EC/TDS ทำจากกราไฟท์ที่ทนต่อการกัดกร่อนของเกลือและอื่นๆ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้อายุการใช้งาน การสอบเทียบเป็นไปโดยอัตโนมัติที่หนึ่งหรือสองจุดด้วยค่าบัฟเฟอร์ (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 หรือ 4.01 / 6.86 / 9.18)

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ EC meter เพิ่มเติมได้ที่ http://www.tools.in.th/category-15-b0-เครื่องวัด+EC.html

คุณสมบัตของเครื่องวัด pH/TDS/EC Meter รุ่น HI98129

 • ย่านการวัดค่า pH: 0.00 ถึง 14.00 pH
 • ย่านการวัดค่า EC: 0 ถึง 3999 µS/cm
 • ย่านการวัดค่า TDS: 0 ถึง 2000 ppm
 • ย่านการวัดค่าอุณหภูมิ: 0.0 ถึง 60.0°C / 32 ถึง 140.0°F
 • ความละเอียดของการวัดค่า: pH: 0.01 pH
 • ความละเอียดของการวัดค่า: EC: 1 µS/cm
 • ความละเอียดของการวัดค่า: TDS 1 ppm
 • ความละเอียดของการวัดอุณหภูมิ: 0.1°C / 0.1°F
 • ความถูกต้องของการวัดค่า pH: ±0.05 pH
 • ความถูกต้องของการวัดค่า EC/TDS: ±2% F.S.
 • ความถูกต้องของการวัดอูณหภูมิ: ±0.5°C / ±1°F

พฤศจิกายน 16, 2016 / บทความโดย / หมวดหมู่
รู้จักกับ EC meter สำหรับวัดความนำไฟฟ้าในน้ำ

EC meter ใช้สำหรับวัดความนำไฟฟ้าในน้ำและมีหน่วยวัดซีเมนส์ (S) ซึ่งหมายถึงอิเล็กตรอนสามารถที่จะไหลผ่านน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยปรกติน้ำบริสุทธิ์จะไม่นำไฟฟ้านั่นหมายถึง 0 ซีเมนส์ (S) แต่ที่เราสามารถวัดความนำไฟฟ้าได้เพราะในน้ำจะมีแร่ธาตุ เกลือหรือโลหะที่เป็นไอออนละลายปะปนอยู่นั่นเอง

โดยปรกติน้ำที่มีเกลือหรือมีแร่ธาตุอยู่มากจะมีค่า EC ที่สูงแต่การที่น้ำมีค่า EC มากไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าจะมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืช แต่อาจหมายถึงน้ำนั้นปนเปื้อนด้วยสารปรอทหรือตะกั่วก็ได้ น้ำประปาสามารถมีโซเดียมและคลอไรด์ซึ่งทำให้มีค่าความนำไฟฟ้าที่สูง แต่ไม่มีคุณค่าสำหรับการปลูกพืชเลย ดังนั้นการใช้ EC Meter จึงเป็นเพียงการวัดขั้นต้นเท่านั้นเอง ทางที่ดีถ้าต้องการวัดปริมาณธาตุที่จำเป็นต่อพืชควรใช้ชุดทดสอบธาตุ NPK ซึ่งสามารถหาซื้อได้ไม่ยากนัก

เครื่องวัดการนำไฟฟ้าของน้ำ (EC meter) ทำให้การทดสอบและการตรวจสอบการนำไฟฟ้าของน้ำทำได้ง่าย เครื่องวัดการนำไฟฟ้าของน้ำจะทำการวัดกระแสไฟฟ้าและวัดออกมาเป็นขนาดของความต้านทานทางไฟฟ้าของน้ำซึ่งจะถูกแปลงเป็นความนำไฟฟ้า หน่วยพื้นฐานคือ mho/cm หรือ 1 Siemen น้ำทะเลโดยปรกติมีความรนำไฟฟ้าประมาณ 5 mS (มิลลิซีเมนส์) น้ำประปามี EC ในช่วง 50-800 uS (ไมโครซีเมนส์) และน้ำกลั่นมี EC ระหว่าง 0.5 ถึง 3 EC ไมโครซีเมนส์ ซึ่งน้อยมาก…

พฤศจิกายน 16, 2016 / บทความโดย / หมวดหมู่