รู้จักกับ EC meter สำหรับวัดความนำไฟฟ้าในน้ำ

รู้จักกับ EC meter สำหรับวัดความนำไฟฟ้าในน้ำ

EC meter ใช้สำหรับวัดความนำไฟฟ้าในน้ำและมีหน่วยวัดซีเมนส์ (S) ซึ่งหมายถึงอิเล็กตรอนสามารถที่จะไหลผ่านน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยปรกติน้ำบริสุทธิ์จะไม่นำไฟฟ้านั่นหมายถึง 0 ซีเมนส์ (S) แต่ที่เราสามารถวัดความนำไฟฟ้าได้เพราะในน้ำจะมีแร่ธาตุ เกลือหรือโลหะที่เป็นไอออนละลายปะปนอยู่นั่นเอง

โดยปรกติน้ำที่มีเกลือหรือมีแร่ธาตุอยู่มากจะมีค่า EC ที่สูงแต่การที่น้ำมีค่า EC มากไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าจะมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืช แต่อาจหมายถึงน้ำนั้นปนเปื้อนด้วยสารปรอทหรือตะกั่วก็ได้ น้ำประปาสามารถมีโซเดียมและคลอไรด์ซึ่งทำให้มีค่าความนำไฟฟ้าที่สูง แต่ไม่มีคุณค่าสำหรับการปลูกพืชเลย ดังนั้นการใช้ EC Meter จึงเป็นเพียงการวัดขั้นต้นเท่านั้นเอง ทางที่ดีถ้าต้องการวัดปริมาณธาตุที่จำเป็นต่อพืชควรใช้ชุดทดสอบธาตุ NPK ซึ่งสามารถหาซื้อได้ไม่ยากนัก

เครื่องวัดการนำไฟฟ้าของน้ำ (EC meter) ทำให้การทดสอบและการตรวจสอบการนำไฟฟ้าของน้ำทำได้ง่าย เครื่องวัดการนำไฟฟ้าของน้ำจะทำการวัดกระแสไฟฟ้าและวัดออกมาเป็นขนาดของความต้านทานทางไฟฟ้าของน้ำซึ่งจะถูกแปลงเป็นความนำไฟฟ้า หน่วยพื้นฐานคือ mho/cm หรือ 1 Siemen น้ำทะเลโดยปรกติมีความรนำไฟฟ้าประมาณ 5 mS (มิลลิซีเมนส์) น้ำประปามี EC ในช่วง 50-800 uS (ไมโครซีเมนส์) และน้ำกลั่นมี EC ระหว่าง 0.5 ถึง 3 EC ไมโครซีเมนส์ ซึ่งน้อยมาก

ความนำไฟฟ้าในน้ำมีอิทธิพลที่สำคัญต่อชีวิตสัตว์ในน้ำ ชนิดของสิ่งมีชีวิตทุกคนมีช่วงปกติที่จะสามารถทนต่อดังนั้นการทดสอบการนำไฟฟ้าของน้ำที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการประมงเพื่อตรวจสอบปริมาณเกลือและสารอื่นๆ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำเพื่อการชลประทานหรือดื่มเพื่อ EC Meter อาจจะเป็นหนึ่งในมาตรการที่นำมาพิจารณาเมื่อการทดสอบการส่งออกของโรงบำบัดน้ำ

EC Meter เป็นเพียงหนึ่งในปริมาณสำหรับการอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพนำ ใช้พารามิเตอร์การอ่านร่วมกันในการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องใช้ฟิวส์หลาย อีซีอุปกรณ์การทดสอบน้ำเหมาะสำหรับการใช้งานบนน้ำผิวดินน้ำใต้ดินและน้ำเสีย และเกษตรกรผู้ปลูกพืชส่วนใหญ่จะใช้ EC Meter ในการวัดปริมาณของสารอาหาร มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรผู้เพาะปลูกจะมีความเข้าใจที่ดีต่อความสำคัญของค่า EC

พฤศจิกายน 16, 2016 / บทความโดย / หมวดหมู่
ความคิดเห็น

ปิดแสดงความเห็น