จำหน่าย Plc รุ่น QและA Series ราคาถูก 3134 อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ประเทศไทย
เวลาโพสต์ พฤศจิกายน 9, 2016 / 463

จำหน่าย Plcรุ่น A และ Q Series ราคาถูก. สนใจติดต่อสอบถาม 095-891568 / Line ID: apptheone

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SHCPU CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256

A2SHCPU CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 512

A2SHCPU-S1 CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 1024

A2ASCPU CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 512, 0.2us/Step

A2ASCPU-S1 CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 1024, 0.2us/Step

A2USHCPU-S1 CPU,Built in 30K/Step Ram, Max. I/O 1024, 0.09us/Step

A2ASCPU-S60 CPU,Built in 30K/Step Ram, Max. I/O 1024, 0.15us/Step

A1SCPUC24-R2 CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256, RS232 Port

A1SJHCPU CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256, 5 I/O Slots

A2SJHCPU-S8 CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256, 8 I/O Slots

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1S32B Base Unit : CPU, 2 I/O& Power Supply Slots

A1S20B Base Unit : CPU, 3 I/O& Power Supply Slots

A1S35B Base Unit : CPU, 5 I/O& Power Supply Slots

A1S38B Base Unit : CPU, 8 I/O& Power Supply Slots

A1S52B-S1 Extension Unit : 2 I/O Slots

A1S55B-S1 Extension Unit : 5 I/O Slots

A1S58B-S1 Extension Unit : 8 I/O Slots

A1S65B-S2 Extension Unit : 5 I/O, Slots Power Supply Slots

A1S68B-S3 Extension Unit : 8 I/O, Slots Power Supply Slots

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SNMCA-8KP Memory Cassette : 8K Step Eprom

A1SNMCA-2KE Memory Cassette : 2K Step Eeprom

A1SNMCA-8KE Memory Cassette : 8K Step Eeprom

A2SMCA-14KP Memory Cassette : 14K Step Eprom

A2SNMCA-30KE Memory Cassette : 30K Step Eeprom

A2SMCA-30KP Memory Cassette : 30K Step Eprom

A2SMCA-60KE Memory Cassette : 60K Step Eeprom

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1S61PN I AC 100-240V AC / O DC 5V 8A

A1S62PN I AC 100-240V AC / O DC 5V 5A, DC 24V 0.8A

A1S63P I DC 24V / O DC 5V 8A

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SG60 Blank Cover

A1SG62 Dummy I/O Module, 16/32/64 Selectable

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SX10 16 PT. AC 100V

A1SX 16 PT. AC 0V

A1SX30 16 PT. AC 24V OR DC 24V

A1SX40 16 PT. DC 12/24V, Sink Input

A1SX40-S1 16 PT. DC 24V, Sink Input, Fast Response

A1SX40-S2 16 PT. DC 24V, Sink Input

A1SX41 32 PT. DC 12/24V, Sink Input

A1SX41-S1 32 PT. DC 24V, Sink Input, Fast Response

A1SX41-S2 32 PT. DC 24V, Sink Input

A1SX42 64 PT. DC 12/24V, Sink Input

A1SX42-S1 64 PT. DC 24V, Sink Input, Fast Response

A1SX42-S2 64 PT. DC 24V, Sink Input

A1SX42X 64 PT. Dynamic Input

A1SX71 32 PT. DC 5/12V, Sink/Source Input

A1SX80 16 PT. DC 12/24V, Sink/Source Input

A1SX80-S1 16 PT. DC 24V, Sink/Source Input (High Speed)

A1SX80-S2 16 PT. DC 24V, Sink/Source Input

A1SX81 32 PT. DC 12/24V, Sink/Source Input

A1SX81-S2 32 PT. DC 24V, Sink/Source Input

A1SX10EU 16 PTS. AC 100V, EN/IEC Standard

A1SXEU 16 PTS. AC 0V, EN/IEC Standard

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SY10 16 PT. AC 240V/DC 24V, 2A, Relay

A1SY18A 8 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, Independent Common

A1SY22 16 PT. AC 240V 0.6A, TRIAC/SSR

A1SY28A 8 PT. AC 24V 1A, TRIAC/SSR, Independent Common

A1SY40 16 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Sink

A1SY41 32 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Sink

A1SY42 64 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Sink

A1SY50 16 PT. DC 12/24V 0.5A, Transistor Sink

A1SY60 16 PT. DC 24V 2A, Transistor Sink

A1SY68A 8 PT. DC 5/12/24/48V 2A, Transistor Sink/Source

A1SY71 32 PT. DC 5/12V 16mA, Transistor Sink

A1SY80 16 PT. DC 12/24V 16mA, Transistor Source

A1SY81 32 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Source

A1SY10EU 16 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, EN/IEC Standard

A1SY14EU 12 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, EN/IEC Standard

A1SY18AEU 18 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, EN/IEC Standard

A1SY28EU 8 PT. AC240V 1A, TRIAC/SSR, EN/IEC STANDARD

A1SH42 DC I 12/24V SINK/32PT. O 32 PT. Sink Transistor

A1SX48Y18 I 8 PT. DC 12/24V SINK/ O 8 PT. TELAY

A1SX48Y58 I 8 PT. DC 12/24V SINK/ O 8 PT. SINK TRANSISTOR

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1S63ADA A/D,D/A CONVERTER : I 2/ O 1 , 4-mA, OR -10V-+10V

A1S66ADA A/D,D/A CONVERTER : I 4/ O 2 , 4-mA, OR -10V-+11V

A1S64AD A/D CONVERTER : 4 CH , 4-mA, OR -10V-+10V

A1S68AD A/D CONVERTER : 8 CH , 0-mA, OR -10V-+11V

A1S62DA D/A CONVERTER : 2 CH , 4-mA, OR -10V-+12V

A1S68DAI D/A CONVERTER UNIT: 8 CH , 4-mA

A1S68DAV D/A CONVERTER UNIT: 8 CH , -10V-+10V

A1ST60 8 ANALOG TIMETS

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1S68TD THERMOCOUPLE INPUT : 8 CH , B ,R, S, E, J, K TYPE

A1S62RD3N TEMPERATURE SENSOR : PT-100, 3 WIRES

A1S62RD4N TEMPERATURE SENSOR : PT-100, 4 WIRES

A1S64TCTT-S1 THERMOCOUPLE : R, K, J, T, I/P, TRANSISTOR O/P, 4 CHANNEL

A1S64TCTTBW-S1 3-WIRE PT-100 I/P TRANSISTOR O/P, 4 CHANNELS

A1S64TCRT-S1 THERMOCOUPLE : R, K, J, T, I/P, TRANSISTOR O/P, 4 CHANNEL

A1S64TCRTBW-S1 3-WIRE PT-100 I/P TRANSISTOR O/P, 4 CHANNELS

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SD70 1 AXES, VOLTAGE OUTPUT

A1SD71-S2 2 AXES, PULSE TRAIN, OUTPUT, SPEED CONTROL FUNCTION

A1SD71-S6 2 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT

A1SD71-S7 2 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT, MANUAL PULSAR INPUT

A1SD75P1-S3 1 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT

A1SD75P2-S3 2 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT

A1SD75P3-S3 3 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT

A1SD75-C01H CONNECTION CABLE BETWEEN A 1SD75 & AD75 TU

A1SP60 PULSE CATCH MODULE

A1SD75M1 SSC NET, 1ASIS

A1SD75M2 SSC NET, 2ASIS

A1SD75M3 SSC NET, 3ASIS

AD75TU AD 75 TEACHING PANEL

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SD61 HIGH SPEED COUNTER, 1 CH , 50KPPS

A1SD62 HIGH SPEED COUNTER, 2 CH , 100KPPS,SINK

A1SD62E HIGH SPEED COUNTER, 2 CH , 100KPPS,SOURCE

A1SD62D HIGH SPEED COUNTER, 2 CH , 0KPPS,SINK

A1SI61 16 PT. INTERRUPT MODULE

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SJ71LP21 MELSECNET/10, OPTICAL FIBER SI-0/250

A1SJ71BR11 MELSECNET/10, COAXIAL CABLE

A1SJ71AP21 MELSECNET/II, MASTER/LOCAL, FIBER OPTIC SI-0/250

A1SJ71AR21 MELSECNET/II, MASTER/LOCAL,COAXIAL CABLE

A1SJ71AT21B MELSECNET/B, MASTER/LOCAL

A1SJ72T25B MELSECNET/B, REMOTE STATION

A1SJ71E71N-B2 ETHERNET INTERFACE UNIT, 10 BASE2

A1SJ71E71N-B5T ETHERNET INTERFACE UNIT, 10 BASE-T/10 BASE5

A1SJ71PT32-S3 MELSECNET/MINI-S3 MASTER,OPTICAL/TWISTED PAIR

A1SJ71T32-S3 MELSECNET/MINI-S3 MASTER,TWISTED PAIR

A1SJ71UC24-R2 RS232C INTERFACE

A1SJ71UC24-R4 RS422/485 INTERFACE

A1SJ71UC24-PRF RS232C INTERFACE & PRINTER FUNCTION

A1SJ71UC24-R2-S2 MODUS, RS232C INTERFACE

A1SJ71UC24-R4-S2 MODUS, RS422/484 INTERFACE

A1SD51S RS232C 2 CH, RS42/484 1 CH .

A1SJ71LP21GE MELSECNET/10, OPTICAL FIBER G I -62.5/125

A1SJ71PB96F PROFIBUS-FMS INTERFACE MODULE

A1SJ71PB92D PROFIBUS-DP INTERFACE MODULE

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SJ51T64 MELSECNET I/O LINK MASTER, 64 REMOTE I/O CONTROL

AJ55TB3-4D REMOTE INPUT, 4 PTS, DC24V

AJ55TB3-8D REMOTE INPUT, 8 PTS, DC25V

AJ55TB3-16D REMOTE INPUT, 16 PTS, DC26V

AJ55TB2-4T REMOTE OUTPUT, 4 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT

AJ55TB2-8T REMOTE OUTPUT, 8 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT

AJ55TB2-16T REMOTE OUTPUT, 16 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT

AJ55TB2-4R REMOTE INPUT, 4 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT.

AJ55TB2-8R REMOTE INPUT, 8 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT.

AJ55TB2-16R REMOTE INPUT, 16 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT.

AJ55TB32-4DT I 2 PTS,DC/O 2 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT

AJ55TB32-8DT I 4 PTS,DC/O 4 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT

AJ55TB32-16DT I 8 PTS,DC/O 8 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT

AJ55TB32-4DR I 2 PTS,DC/O 2 PTS,RELAY AC240V 2A/PT

AJ55TB32-8DR I 4 PTS,DC/O 4 PTS,RELAY AC240V 2A/PT

AJ55TB32-16DR I 8 PTS,DC/O 8 PTS,RELAY AC240V 2A/PT

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A6WA-28P READ/WRITE ADAPTER FOR A1SMCA-8KP

A2SWA-28P READ/WRITE ADAPTER FOR A2SMCA-9KP

A7PUS HANDY PROGRAMMER FOR AnS

AC30R4-PUS A7PU CABLE,3 M LONG

A6BAT BATTERY FOR MEMORY BACKUP

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SC01B 55mm EXTENSION CABLE

A1SC03B 300mm EXTENSION CABLE

A1SC60B 6 M EXTENSION CABLE

A1SC05NB 450mm CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT

A1SC07NB 700mm CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT

A1SC30NB 3 M CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT

A1SC50NB 5 M CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A6TE2-16SRN 16 PTS, RELAY OUTPUT UNIT, APPLICABLE TO A1SY41/42

AC06TE 0.6 M CABLE FOR A6TE2-16SR

AC10TE 1 M CABLE FOR A6TE2-16SR

AC30TE 3 M CABLE FOR A6TE2-16SR

AC50TE 5 M CABLE FOR A6TE2-16SR

AC100TE 10 M CABLE FOR A6TE2-16SR

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1STA32 32 PTS, AWG (0.5mm2), FOR A1SX41/42-S2/71,A1SY41/71

A1STA32-3 32 PTS, AWG 22 (0.3mm2), FOR A1SX41/42-S2/71,A1SY41/71

A1STA32-7 32 PTS, AWG 18 (0.7mm2), FOR A1SX41/42-S2/71,A1SY41/71

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A6TBXY36 36 PTS, SINK, APPLICABLE TO A1SX41/42 & A1SY41/42

A6TBXY54 54 PTS, SINK, APPLICABLE TO A1SX41/42 & A1SY41/42

A6TBX70 70 PTS, SINK INPUT , APPLICABLE TO A1SX81

A6TBX36-E 36 PTS, SOURCE INPUT,APPLICABLE TO A1SY81

A6TBY36-E 36 PTS, SOURCE OUTPUT,APPLICABLE TO A1SY81

A6TBX54-E 54 PTS, SOURCE INPUT,APPLICABLE TO A1SY81

A6TBY54-E 54 PTS, SOURCE OUTPUT,APPLICABLE TO A1SY81

A6TBY70-E 70 PTS, SOURCE INPUT,APPLICABLE TO A1SY81

AC05TB 0.5 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A6TB( )

AC10TB 1 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( )

ACTB 2 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( )

AC30TB 3 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( )

AC50TB 5 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( )

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SHCPU CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256

A2SHCPU CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 512

A2SHCPU-S1 CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 1024

A2ASCPU CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 512, 0.2us/Step

A2ASCPU-S1 CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 1024, 0.2us/Step

A2USHCPU-S1 CPU,Built in 30K/Step Ram, Max. I/O 1024, 0.09us/Step

A2ASCPU-S60 CPU,Built in 30K/Step Ram, Max. I/O 1024, 0.15us/Step

A1SCPUC24-R2 CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256, RS232 Port

A1SJHCPU CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256, 5 I/O Slots

A2SJHCPU-S8 CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256, 8 I/O Slots

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1S32B Base Unit : CPU, 2 I/O& Power Supply Slots

A1S20B Base Unit : CPU, 3 I/O& Power Supply Slots

A1S35B Base Unit : CPU, 5 I/O& Power Supply Slots

A1S38B Base Unit : CPU, 8 I/O& Power Supply Slots

A1S52B-S1 Extension Unit : 2 I/O Slots

A1S55B-S1 Extension Unit : 5 I/O Slots

A1S58B-S1 Extension Unit : 8 I/O Slots

A1S65B-S2 Extension Unit : 5 I/O, Slots Power Supply Slots

A1S68B-S3 Extension Unit : 8 I/O, Slots Power Supply Slots

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SNMCA-8KP Memory Cassette : 8K Step Eprom

A1SNMCA-2KE Memory Cassette : 2K Step Eeprom

A1SNMCA-8KE Memory Cassette : 8K Step Eeprom

A2SMCA-14KP Memory Cassette : 14K Step Eprom

A2SNMCA-30KE Memory Cassette : 30K Step Eeprom

A2SMCA-30KP Memory Cassette : 30K Step Eprom

A2SMCA-60KE Memory Cassette : 60K Step Eeprom

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1S61PN I AC 100-240V AC / O DC 5V 8A

A1S62PN I AC 100-240V AC / O DC 5V 5A, DC 24V 0.8A

A1S63P I DC 24V / O DC 5V 8A

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SG60 Blank Cover

A1SG62 Dummy I/O Module, 16/32/64 Selectable

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SX10 16 PT. AC 100V

A1SX 16 PT. AC 0V

A1SX30 16 PT. AC 24V OR DC 24V

A1SX40 16 PT. DC 12/24V, Sink Input

A1SX40-S1 16 PT. DC 24V, Sink Input, Fast Response

A1SX40-S2 16 PT. DC 24V, Sink Input

A1SX41 32 PT. DC 12/24V, Sink Input

A1SX41-S1 32 PT. DC 24V, Sink Input, Fast Response

A1SX41-S2 32 PT. DC 24V, Sink Input

A1SX42 64 PT. DC 12/24V, Sink Input

A1SX42-S1 64 PT. DC 24V, Sink Input, Fast Response

A1SX42-S2 64 PT. DC 24V, Sink Input

A1SX42X 64 PT. Dynamic Input

A1SX71 32 PT. DC 5/12V, Sink/Source Input

A1SX80 16 PT. DC 12/24V, Sink/Source Input

A1SX80-S1 16 PT. DC 24V, Sink/Source Input (High Speed)

A1SX80-S2 16 PT. DC 24V, Sink/Source Input

A1SX81 32 PT. DC 12/24V, Sink/Source Input

A1SX81-S2 32 PT. DC 24V, Sink/Source Input

A1SX10EU 16 PTS. AC 100V, EN/IEC Standard

A1SXEU 16 PTS. AC 0V, EN/IEC Standard

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SY10 16 PT. AC 240V/DC 24V, 2A, Relay

A1SY18A 8 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, Independent Common

A1SY22 16 PT. AC 240V 0.6A, TRIAC/SSR

A1SY28A 8 PT. AC 24V 1A, TRIAC/SSR, Independent Common

A1SY40 16 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Sink

A1SY41 32 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Sink

A1SY42 64 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Sink

A1SY50 16 PT. DC 12/24V 0.5A, Transistor Sink

A1SY60 16 PT. DC 24V 2A, Transistor Sink

A1SY68A 8 PT. DC 5/12/24/48V 2A, Transistor Sink/Source

A1SY71 32 PT. DC 5/12V 16mA, Transistor Sink

A1SY80 16 PT. DC 12/24V 16mA, Transistor Source

A1SY81 32 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Source

A1SY10EU 16 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, EN/IEC Standard

A1SY14EU 12 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, EN/IEC Standard

A1SY18AEU 18 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, EN/IEC Standard

A1SY28EU 8 PT. AC240V 1A, TRIAC/SSR, EN/IEC STANDARD

A1SH42 DC I 12/24V SINK/32PT. O 32 PT. Sink Transistor

A1SX48Y18 I 8 PT. DC 12/24V SINK/ O 8 PT. TELAY

A1SX48Y58 I 8 PT. DC 12/24V SINK/ O 8 PT. SINK TRANSISTOR

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1S63ADA A/D,D/A CONVERTER : I 2/ O 1 , 4-mA, OR -10V-+10V

A1S66ADA A/D,D/A CONVERTER : I 4/ O 2 , 4-mA, OR -10V-+11V

A1S64AD A/D CONVERTER : 4 CH , 4-mA, OR -10V-+10V

A1S68AD A/D CONVERTER : 8 CH , 0-mA, OR -10V-+11V

A1S62DA D/A CONVERTER : 2 CH , 4-mA, OR -10V-+12V

A1S68DAI D/A CONVERTER UNIT: 8 CH , 4-mA

A1S68DAV D/A CONVERTER UNIT: 8 CH , -10V-+10V

A1ST60 8 ANALOG TIMETS

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1S68TD THERMOCOUPLE INPUT : 8 CH , B ,R, S, E, J, K TYPE

A1S62RD3N TEMPERATURE SENSOR : PT-100, 3 WIRES

A1S62RD4N TEMPERATURE SENSOR : PT-100, 4 WIRES

A1S64TCTT-S1 THERMOCOUPLE : R, K, J, T, I/P, TRANSISTOR O/P, 4 CHANNEL

A1S64TCTTBW-S1 3-WIRE PT-100 I/P TRANSISTOR O/P, 4 CHANNELS

A1S64TCRT-S1 THERMOCOUPLE : R, K, J, T, I/P, TRANSISTOR O/P, 4 CHANNEL

A1S64TCRTBW-S1 3-WIRE PT-100 I/P TRANSISTOR O/P, 4 CHANNELS

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SD70 1 AXES, VOLTAGE OUTPUT

A1SD71-S2 2 AXES, PULSE TRAIN, OUTPUT, SPEED CONTROL FUNCTION

A1SD71-S6 2 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT

A1SD71-S7 2 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT, MANUAL PULSAR INPUT

A1SD75P1-S3 1 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT

A1SD75P2-S3 2 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT

A1SD75P3-S3 3 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT

A1SD75-C01H CONNECTION CABLE BETWEEN A 1SD75 & AD75 TU

A1SP60 PULSE CATCH MODULE

A1SD75M1 SSC NET, 1ASIS

A1SD75M2 SSC NET, 2ASIS

A1SD75M3 SSC NET, 3ASIS

AD75TU AD 75 TEACHING PANEL

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SD61 HIGH SPEED COUNTER, 1 CH , 50KPPS

A1SD62 HIGH SPEED COUNTER, 2 CH , 100KPPS,SINK

A1SD62E HIGH SPEED COUNTER, 2 CH , 100KPPS,SOURCE

A1SD62D HIGH SPEED COUNTER, 2 CH , 0KPPS,SINK

A1SI61 16 PT. INTERRUPT MODULE

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SJ71LP21 MELSECNET/10, OPTICAL FIBER SI-0/250

A1SJ71BR11 MELSECNET/10, COAXIAL CABLE

A1SJ71AP21 MELSECNET/II, MASTER/LOCAL, FIBER OPTIC SI-0/250

A1SJ71AR21 MELSECNET/II, MASTER/LOCAL,COAXIAL CABLE

A1SJ71AT21B MELSECNET/B, MASTER/LOCAL

A1SJ72T25B MELSECNET/B, REMOTE STATION

A1SJ71E71N-B2 ETHERNET INTERFACE UNIT, 10 BASE2

A1SJ71E71N-B5T ETHERNET INTERFACE UNIT, 10 BASE-T/10 BASE5

A1SJ71PT32-S3 MELSECNET/MINI-S3 MASTER,OPTICAL/TWISTED PAIR

A1SJ71T32-S3 MELSECNET/MINI-S3 MASTER,TWISTED PAIR

A1SJ71UC24-R2 RS232C INTERFACE

A1SJ71UC24-R4 RS422/485 INTERFACE

A1SJ71UC24-PRF RS232C INTERFACE & PRINTER FUNCTION

A1SJ71UC24-R2-S2 MODUS, RS232C INTERFACE

A1SJ71UC24-R4-S2 MODUS, RS422/484 INTERFACE

A1SD51S RS232C 2 CH, RS42/484 1 CH .

A1SJ71LP21GE MELSECNET/10, OPTICAL FIBER G I -62.5/125

A1SJ71PB96F PROFIBUS-FMS INTERFACE MODULE

A1SJ71PB92D PROFIBUS-DP INTERFACE MODULE

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SJ51T64 MELSECNET I/O LINK MASTER, 64 REMOTE I/O CONTROL

AJ55TB3-4D REMOTE INPUT, 4 PTS, DC24V

AJ55TB3-8D REMOTE INPUT, 8 PTS, DC25V

AJ55TB3-16D REMOTE INPUT, 16 PTS, DC26V

AJ55TB2-4T REMOTE OUTPUT, 4 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT

AJ55TB2-8T REMOTE OUTPUT, 8 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT

AJ55TB2-16T REMOTE OUTPUT, 16 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT

AJ55TB2-4R REMOTE INPUT, 4 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT.

AJ55TB2-8R REMOTE INPUT, 8 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT.

AJ55TB2-16R REMOTE INPUT, 16 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT.

AJ55TB32-4DT I 2 PTS,DC/O 2 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT

AJ55TB32-8DT I 4 PTS,DC/O 4 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT

AJ55TB32-16DT I 8 PTS,DC/O 8 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT

AJ55TB32-4DR I 2 PTS,DC/O 2 PTS,RELAY AC240V 2A/PT

AJ55TB32-8DR I 4 PTS,DC/O 4 PTS,RELAY AC240V 2A/PT

AJ55TB32-16DR I 8 PTS,DC/O 8 PTS,RELAY AC240V 2A/PT

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A6WA-28P READ/WRITE ADAPTER FOR A1SMCA-8KP

A2SWA-28P READ/WRITE ADAPTER FOR A2SMCA-9KP

A7PUS HANDY PROGRAMMER FOR AnS

AC30R4-PUS A7PU CABLE,3 M LONG

A6BAT BATTERY FOR MEMORY BACKUP

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1SC01B 55mm EXTENSION CABLE

A1SC03B 300mm EXTENSION CABLE

A1SC60B 6 M EXTENSION CABLE

A1SC05NB 450mm CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT

A1SC07NB 700mm CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT

A1SC30NB 3 M CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT

A1SC50NB 5 M CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A6TE2-16SRN 16 PTS, RELAY OUTPUT UNIT, APPLICABLE TO A1SY41/42

AC06TE 0.6 M CABLE FOR A6TE2-16SR

AC10TE 1 M CABLE FOR A6TE2-16SR

AC30TE 3 M CABLE FOR A6TE2-16SR

AC50TE 5 M CABLE FOR A6TE2-16SR

AC100TE 10 M CABLE FOR A6TE2-16SR

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A1STA32 32 PTS, AWG (0.5mm2), FOR A1SX41/42-S2/71,A1SY41/71

A1STA32-3 32 PTS, AWG 22 (0.3mm2), FOR A1SX41/42-S2/71,A1SY41/71

A1STA32-7 32 PTS, AWG 18 (0.7mm2), FOR A1SX41/42-S2/71,A1SY41/71

CATALOGUE NO. DESCRIPTION

A6TBXY36 36 PTS, SINK, APPLICABLE TO A1SX41/42 & A1SY41/42

A6TBXY54 54 PTS, SINK, APPLICABLE TO A1SX41/42 & A1SY41/42

A6TBX70 70 PTS, SINK INPUT , APPLICABLE TO A1SX81

A6TBX36-E 36 PTS, SOURCE INPUT,APPLICABLE TO A1SY81

A6TBY36-E 36 PTS, SOURCE OUTPUT,APPLICABLE TO A1SY81

A6TBX54-E 54 PTS, SOURCE INPUT,APPLICABLE TO A1SY81

A6TBY54-E 54 PTS, SOURCE OUTPUT,APPLICABLE TO A1SY81

A6TBY70-E 70 PTS, SOURCE INPUT,APPLICABLE TO A1SY81

AC05TB 0.5 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A6TB( )

AC10TB 1 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( )

ACTB 2 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( )

AC30TB 3 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( )

AC50TB 5 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( )

 

ราคาขาย : 0บาท
หมวดหมู่ประกาศ : ตู้สวิทซ์บอร์ด คอลโทรล
ประเภท : ขาย
จังหวัด : ชลบุรี
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ :08:30-23:30
  • วันอังคาร :08:30-23:30
  • วันพุธ :08:30-23:30
  • วันพฤหัสบดี :08:30-23:30
  • วันศุกร์ :08:30-23:30
  • วันเสาร์ :08:30-23:30
  • วันอาทิตย์ :10:30-22:30