จำหน่าย Plc mitsubishi & HMI ของแท้ Japan รุ่น Q และ A Series ราคาถูก undefined
เวลาโพสต์ มิถุนายน 12, 2018 / 247

***ยังมีสต๊อกรุ่นเก่าอยู่หลายรุ่นค่ะ รุ่น Q และ A Series ราคาถูกสุดๆ CATALOGUE NO. DESCRIPTION Q00JCPU-E Basic Q CPU module, 8k step memory, 200ns per instruction, single processor type, combined 5 slot base and 110-240V AC power supply Q00CPU Basic Q CPU module, 8k step memory, 160ns per instruction Q01CPU Basic Q CPU module, 14k step memory, 100ns per instruction Q02CPU Q CPU module, 28k step memory, 79ns per instruction, multi processor capability Q02HCPU High speed Q CPU module, 28k step memory, 34ns per instruction, multi processor capability Q06HCPU High speed Q CPU module, 60k step memory, 34ns per instruction, multi processor capability Q12HCPU High speed Q CPU module, 124k step memory, 34ns per instruction, multi processor capability Q25HCPU High speed Q CPU module, 252k step memory, 34ns per instruction, multi processor capability Q12PHCPU Q Process CPU module, 124k step memory, 34ns per instruction, multi processor capability Q25PHCPU Q Process CPU module, 252k step memory, 34ns per instruction, multi processor capability PPC-Set-WinXPpro Q PC Windows XP Professional 512MB RAM PPC-Set-WinXPemb Q PC Windows XP Embedded 512MB RAM Q12PRHCPU CPU Module Redundant System, 4096/8192 I/O Points, Process functions, 124k steps Q25PRHCPU CPU Module Redundant System, 4096/8192 I/O Points, Process functions, 252k steps Q06CCPU-V-H01 “C” Controller CPU, Standard ROM 16MB, Work RAM 32MB CATALOGUE NO. DESCRIPTION Q02UCPU Universal Q CPU module, 20k step memory, 40ns per instruction, multi processor capability Q03UDCPU Universal Q CPU module, 30k step memory, 20ns per instruction, multi processor capability Q03UDECPU Universal Q CPU module, 30k step memory, 20ns per instruction, Ethernet enabled Q04UDHCPU Universal Q CPU module, 40k step memory, 9.5ns per instruction, multi processor capability Q04UDEHCPU Universal Q CPU module, 40k step memory, 9.5ns per instruction, Ethernet enabled Q06UDHCPU Universal Q CPU module, 60k step memory, 9.5ns per instruction, multi processor capability Q06UDEHCPU Universal Q CPU module, 60k step memory, 9.5ns per instruction, Ethernet enabled Q13UDHCPU Universal Q CPU module, 130k step memory, 9.5ns per instruction, multi processor capability Q13UDEHCPU Universal Q CPU module, 130k step memory, 9.5ns per instruction, Ethernet enabled Q26UDHCPU Universal Q CPU module, 260k step memory, 9.5ns per instruction, multi processor capability Q26UDEHCPU Universal Q CPU module, 260k step memory, 9.5ns per instruction, Ethernet enabled CATALOGUE NO. DESCRIPTION Q61P 100 – 240 AC input, 5V DV, 6A output Q63P 24V DC input, 5V DC, 6A output Q62P 100-240V AC input, 5V DC, 3A, 24V DC 0.6A output Q64P 100-240V AC input, 5V DC, 8.5A output Q63RP Power supply redundant type for Q38RB/Q68RB for 24V DC input ,5VDC 8,5A output Q64RP Power supply redundant type for Q38RB/Q68RB for 100-240V AC input ,5VDC 8,5A output NOTE: Refer to the FX Family section for suitable 24V DC Power Supplies from 2.5 to 40A CATALOGUE NO. DESCRIPTION Q20B-E CPU base with 3 I/O slots and 1 power supply slot Q35B-E CPU base with 5 I/O slots and 1 power supply slot Q38B-E CPU base with 8 I/O slots and 1 power supply slot Q312B-E CPU base with 12 I/O slots and 1 power supply slot Q63B Extension base with 3 I/O slots and 1 power supply slot Q65B Extension base with 5 I/O slots and 1 power supply slot Q68B Extension base with 8 I/O slots and 1 power supply slot Q612B Extension base with 12 I/O slots and 1 power supply slot Q52B Extension base with 2 I/O slots Q55B Extension base with 5 I/O slots Q38RB-E 8 Slots, Base unit for 2x redundant power supply (Q64RP) + CPU + 8 I/O slots Q68RB 8 slots, extension unit for 2x redundant power supply (Q64RP) + 8 I/O slots QA65B-E Q & A Extension to System Q Main rack 5 slot QA68B-E Q & A Extension to System Q Main rack 8 slot QA1S65B QnS & AnS Extension to System Q Main rack 5 slot QA1S68B QnS & AnS Extension to System Q Main rack 8 slot Q38DB Q Universal CPU high speed base with 8 I/O slots and 1 power supply slot Q312DB Q Universal CPU high speed base with 12 I/O slots and 1 power supply slot Q65WRB Extension base unit for QnPRH 5 I/O slots CATALOGUE NO. DESCRIPTION QC06B Connection cable between base units, 0.6m QC12B Connection cable between base units, 1.2m QC30B Connection cable between base units, 3.0m QC50B Connection cable between base units, 5.0m QC100B Connection cable between base units, 10.0m QC10TR Tracking-Cable between redundant QnPRHCPU, length 1,0m QC30TR Tracking-Cable between redundant QnPRHCPU, length 3,0m CATALOGUE NO. DESCRIPTION Q2MEM-1MBS SRAM Card 1MB Q2MEM-2MBF Linear Flash Card, 2MB Q2MEM-4MBF Linear Flash Card, 4MB Q2MEM-8MBA ATA Card, 8MB Q2MEM-16MBA ATA Card, 16MB Q2MEM-32MBA ATA Card, 32MB Q2MEM-ADP PC card Adaptor Q2MEM-BAT Battery for Q2MEM-1MBS CATALOGUE NO. DESCRIPTION QX10 16 point, 100-120V AC (7mA), 16 points/common QX28 8 point, 240V AC, 8 points/common QX40 16 point, 24V DC input (4mA), sink type, 16 points/common QX40-S1 16 point, 24V DC input (6mA), sink type, 16 points/common QX41 32 point, 24V DC input (4mA), sink type, 32 points/common QX41-S1 32 point, 24V DC input (4mA), sink type, 32 points/common High speed QX42 64 point, 24V DC input (4mA), sink type, 32 points/common QX50 16 point, 48V AC/DC input (4mA), 16 points/common QX70 16 point input for sensor, 5-12V DC input (1.2/3.3mA), sink type, 16 points/common QX71 32 point input for sensor, 5-12V DC input (1.2/3.3mA), sink type, 32 points/common QX72 64 point input for sensor, 5-12V DC input (1.2/3.3mA), sink type, 32 points/common QX80 16 point, 24V DC input (4mA), source type, 16 points/common QX81 32 point, 24V DC input (4mA), source type, 32 points/common QX82 64 point, 24V DC input (4mA), source type, 32 points/common QX82-S1 64 point, 24V DC input (4mA), source type, 32 points/common high speed QH42P 32 point input, 24V DC (4mA), sink type, 32 point output, 12-24V DC, 0.1A/point, sink type, 32 points/common CATALOGUE NO. DESCRIPTION QY10 16 point relay 240V AC/24V DC, 2A contact, 16 points/common QY18A 8 point relay 240V AC/24V DC, 2A contact, all points independent QY22 16 point triac, 240V AC 0.6A/point, 4.8A/common, 16 points/common QY40P 16 point transistor, 12-24V DC, 0.1A/point, 1.6A/common, sink type, 16 points/common QY41P 32 point transistor, 12-24V DC, 0.1A/point, 2A/common, sink type, 32 points/common QY42P 64 point transistor, 12-24V DC, 0.1A/point, 2A/common, sink type, 32 points/common QY50 16 point transistor, 12-24V DC, 0.5A/point, 4A/common, sink type, 16 points/common QY68A 16 point transistor, 5-24V DC, 2A/point, 8A/unit, sink/source type, all points independent QY70 16 point transistor, 5-12V DC, 16mA/point, 256mA/common, sink type, 16 points/common QY71 32 point transistor, 5-12V DC, 16mA/point, 512mA/common, sink type, 32 points/common QY80 16 point transistor, 12-24V DC, 0.5A/point, 4A/common, source type, 16 points/common QY81P 32 point transistor, 12-24V DC, 0.1A/point, 2A/common source type, 32 points/common CATALOGUE NO. DESCRIPTION QJ71C24N Link module for communicating with computer (1 off RS232) and multidrop function (1 off RS485) QJ71C24N-R2 Link module for communicating with computer (2 off RS232 ports) QJ71C24N-R4 Link Module for communicating with computer (2 off RS485/422 ports) CATALOGUE NO. DESCRIPTION QJ71E71-B2 Ethernet interface module, 10BASE2 QJ71E71-B5 Ethernet interface module, 10BASE5, TCP/IP or UDP QJ71E71-100 Ethernet interface module, 100Mbit/s, 100BASETX/10BASE-T QJ71LP21G MELSECNET/H Master/local, GI 50/125 Fibre optic cable QJ71LP21GE MELSECNET/H Master/local, GI 62.5/125 Fibre optic cable QJ71LP21-25 MELSECNET/H Master/Local, SI Fibre optic cable QJ72LP25-25 MELSECNET/H Remote I/O controller, SI Fibre optic cable QJ71BR11 MELSECNET/H Master/Local, coaxial cable QJ72BR15 MELSECNET/H Remote I/O controller, coaxial cable QJ72LP25G MELSECNET/H Remote I/O Station GI 50/125 Fibre optic cable QJ72LP25GE MELSECNET/H Remote I/O Station GI 62.5/125 Fibre optic cable QJ61BT11N CC-Link Master/Local module QJ71GP21-SX CC-Link IE Network dual loop fiber module (1000BASE-SX) control/normal station QJ71GP21S-SX CC-Link IE Network dual loop fiber module (1000BASE-SX) control/normal station with PSU Q80BD-J71GP21-SX CC-Link IE PC Network dual loop fiber module (1000BASE-SX) control/normal station Q80BD-J71GP21S-SX CC-Link IE PC Network dual loop fiber module (1000BASE-SX) control/normal station with PSU QJ71DN91 DeviceNet interface master module QJ71PB92D Profibus DP interface master module QJ71PB92V Profibus DP interface master module V1 Protocol QJ71PB93D Profibus DP Slave Module for Qn Series QJ71AS92 AS-i Master for Qn Series PLC’s, dual network, dual master QJ71WS96 Q Web server module, 100BASETX Ethernet, 5MB flash ROM QJ71MT91 MODBUS /TCP protocol module with master and slave functions QJ71MB91 MODBUS Serial protocol module with master and slave functions QJ71MES96 MES Interface module and configuration software DL6-CP Single connector for GI MELSECNET/H Fibre Cable CA7003 Duel connector for SI MELSECNET/H Fibre Cable A6BR10-DC Repeater for Coaxial MELSECNET/H 24VDC A1SJ71AP23Q MelsecNet(II) local station SI fibre type A1SJ71AR23Q MelsecNet(II) local station coaxial cable A1SJ71AT23BQ MelsecNetB local station CATALOGUE NO. DESCRIPTION Q62AD-DGH A/D input module, 2 channel, with distributor function Q64AD A/D input module, 4 channel, 0 to 16000 -10 to +10V, 0-12000 0 to 20mA Q64AD-GH A/D input module, Ch to Ch isolated, 4 Ch, 0 to 64000, -10V to +10V DC and 0 to 20mA Q68ADV A/D input module, 8 channel, 16 bit, 0 to 16000 -10V to +10V DC Q68ADI A/D input module, 8 channel, 16 bit, 0 to 12000 0 to 20mA Q62DAN D/A output module, 2 channels, 0 to 16000 -10 to +10V, 0-12000 0 to 20mA Q62DA-FG D/A output module, Ch to Ch isolated, 2 Ch, 0 to 16000 -10 to +10V, 0-12000 0 to 20mA Q64DAN D/A output module, 4 channels, 0 to 16000 -10 to +10V, 0-12000 0 to 20mA Q68DAVN D/A output module, 8 channels, 0 to 16000 -10 to +10V Q68DAIN D/A output module, 8 channels, 0 to 12000 0 CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1SHCPU CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256 A2SHCPU CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 512 A2SHCPU-S1 CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 1024 A2ASCPU CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 512, 0.2us/Step A2ASCPU-S1 CPU,Built in 14K/Step Ram, Max. I/O 1024, 0.2us/Step A2USHCPU-S1 CPU,Built in 30K/Step Ram, Max. I/O 1024, 0.09us/Step A2ASCPU-S60 CPU,Built in 30K/Step Ram, Max. I/O 1024, 0.15us/Step A1SCPUC24-R2 CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256, RS232 Port A1SJHCPU CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256, 5 I/O Slots A2SJHCPU-S8 CPU,Built in 8K/Step Ram, Max. I/O 256, 8 I/O Slots CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1S32B Base Unit : CPU, 2 I/O& Power Supply Slots A1S20B Base Unit : CPU, 3 I/O& Power Supply Slots A1S35B Base Unit : CPU, 5 I/O& Power Supply Slots A1S38B Base Unit : CPU, 8 I/O& Power Supply Slots A1S52B-S1 Extension Unit : 2 I/O Slots A1S55B-S1 Extension Unit : 5 I/O Slots A1S58B-S1 Extension Unit : 8 I/O Slots A1S65B-S2 Extension Unit : 5 I/O, Slots Power Supply Slots A1S68B-S3 Extension Unit : 8 I/O, Slots Power Supply Slots CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1SNMCA-8KP Memory Cassette : 8K Step Eprom A1SNMCA-2KE Memory Cassette : 2K Step Eeprom A1SNMCA-8KE Memory Cassette : 8K Step Eeprom A2SMCA-14KP Memory Cassette : 14K Step Eprom A2SNMCA-30KE Memory Cassette : 30K Step Eeprom A2SMCA-30KP Memory Cassette : 30K Step Eprom A2SMCA-60KE Memory Cassette : 60K Step Eeprom CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1S61PN I AC 100-240V AC / O DC 5V 8A A1S62PN I AC 100-240V AC / O DC 5V 5A, DC 24V 0.8A A1S63P I DC 24V / O DC 5V 8A CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1SG60 Blank Cover A1SG62 Dummy I/O Module, 16/32/64 Selectable CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1SX10 16 PT. AC 100V A1SX 16 PT. AC 0V A1SX30 16 PT. AC 24V OR DC 24V A1SX40 16 PT. DC 12/24V, Sink Input A1SX40-S1 16 PT. DC 24V, Sink Input, Fast Response A1SX40-S2 16 PT. DC 24V, Sink Input A1SX41 32 PT. DC 12/24V, Sink Input A1SX41-S1 32 PT. DC 24V, Sink Input, Fast Response A1SX41-S2 32 PT. DC 24V, Sink Input A1SX42 64 PT. DC 12/24V, Sink Input A1SX42-S1 64 PT. DC 24V, Sink Input, Fast Response A1SX42-S2 64 PT. DC 24V, Sink Input A1SX42X 64 PT. Dynamic Input A1SX71 32 PT. DC 5/12V, Sink/Source Input A1SX80 16 PT. DC 12/24V, Sink/Source Input A1SX80-S1 16 PT. DC 24V, Sink/Source Input (High Speed) A1SX80-S2 16 PT. DC 24V, Sink/Source Input A1SX81 32 PT. DC 12/24V, Sink/Source Input A1SX81-S2 32 PT. DC 24V, Sink/Source Input A1SX10EU 16 PTS. AC 100V, EN/IEC Standard A1SXEU 16 PTS. AC 0V, EN/IEC Standard CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1SY10 16 PT. AC 240V/DC 24V, 2A, Relay A1SY18A 8 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, Independent Common A1SY22 16 PT. AC 240V 0.6A, TRIAC/SSR A1SY28A 8 PT. AC 24V 1A, TRIAC/SSR, Independent Common A1SY40 16 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Sink A1SY41 32 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Sink A1SY42 64 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Sink A1SY50 16 PT. DC 12/24V 0.5A, Transistor Sink A1SY60 16 PT. DC 24V 2A, Transistor Sink A1SY68A 8 PT. DC 5/12/24/48V 2A, Transistor Sink/Source A1SY71 32 PT. DC 5/12V 16mA, Transistor Sink A1SY80 16 PT. DC 12/24V 16mA, Transistor Source A1SY81 32 PT. DC 12/24V 0.1A, Transistor Source A1SY10EU 16 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, EN/IEC Standard A1SY14EU 12 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, EN/IEC Standard A1SY18AEU 18 PT. AC 240V/DC 24V 2A, Relay, EN/IEC Standard A1SY28EU 8 PT. AC240V 1A, TRIAC/SSR, EN/IEC STANDARD A1SH42 DC I 12/24V SINK/32PT. O 32 PT. Sink Transistor A1SX48Y18 I 8 PT. DC 12/24V SINK/ O 8 PT. TELAY A1SX48Y58 I 8 PT. DC 12/24V SINK/ O 8 PT. SINK TRANSISTOR CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1S63ADA A/D,D/A CONVERTER : I 2/ O 1 , 4-mA, OR -10V-+10V A1S66ADA A/D,D/A CONVERTER : I 4/ O 2 , 4-mA, OR -10V-+11V A1S64AD A/D CONVERTER : 4 CH , 4-mA, OR -10V-+10V A1S68AD A/D CONVERTER : 8 CH , 0-mA, OR -10V-+11V A1S62DA D/A CONVERTER : 2 CH , 4-mA, OR -10V-+12V A1S68DAI D/A CONVERTER UNIT: 8 CH , 4-mA A1S68DAV D/A CONVERTER UNIT: 8 CH , -10V-+10V A1ST60 8 ANALOG TIMETS CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1S68TD THERMOCOUPLE INPUT : 8 CH , B ,R, S, E, J, K TYPE A1S62RD3N TEMPERATURE SENSOR : PT-100, 3 WIRES A1S62RD4N TEMPERATURE SENSOR : PT-100, 4 WIRES A1S64TCTT-S1 THERMOCOUPLE : R, K, J, T, I/P, TRANSISTOR O/P, 4 CHANNEL A1S64TCTTBW-S1 3-WIRE PT-100 I/P TRANSISTOR O/P, 4 CHANNELS A1S64TCRT-S1 THERMOCOUPLE : R, K, J, T, I/P, TRANSISTOR O/P, 4 CHANNEL A1S64TCRTBW-S1 3-WIRE PT-100 I/P TRANSISTOR O/P, 4 CHANNELS CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1SD70 1 AXES, VOLTAGE OUTPUT A1SD71-S2 2 AXES, PULSE TRAIN, OUTPUT, SPEED CONTROL FUNCTION A1SD71-S6 2 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT A1SD71-S7 2 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT, MANUAL PULSAR INPUT A1SD75P1-S3 1 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT A1SD75P2-S3 2 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT A1SD75P3-S3 3 AXES, PULSE TRAIN OUTPUT A1SD75-C01H CONNECTION CABLE BETWEEN A 1SD75 & AD75 TU A1SP60 PULSE CATCH MODULE A1SD75M1 SSC NET, 1ASIS A1SD75M2 SSC NET, 2ASIS A1SD75M3 SSC NET, 3ASIS AD75TU AD 75 TEACHING PANEL CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1SD61 HIGH SPEED COUNTER, 1 CH , 50KPPS A1SD62 HIGH SPEED COUNTER, 2 CH , 100KPPS,SINK A1SD62E HIGH SPEED COUNTER, 2 CH , 100KPPS,SOURCE A1SD62D HIGH SPEED COUNTER, 2 CH , 0KPPS,SINK A1SI61 16 PT. INTERRUPT MODULE CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1SJ71LP21 MELSECNET/10, OPTICAL FIBER SI-0/250 A1SJ71BR11 MELSECNET/10, COAXIAL CABLE A1SJ71AP21 MELSECNET/II, MASTER/LOCAL, FIBER OPTIC SI-0/250 A1SJ71AR21 MELSECNET/II, MASTER/LOCAL,COAXIAL CABLE A1SJ71AT21B MELSECNET/B, MASTER/LOCAL A1SJ72T25B MELSECNET/B, REMOTE STATION A1SJ71E71N-B2 ETHERNET INTERFACE UNIT, 10 BASE2 A1SJ71E71N-B5T ETHERNET INTERFACE UNIT, 10 BASE-T/10 BASE5 A1SJ71PT32-S3 MELSECNET/MINI-S3 MASTER,OPTICAL/TWISTED PAIR A1SJ71T32-S3 MELSECNET/MINI-S3 MASTER,TWISTED PAIR A1SJ71UC24-R2 RS232C INTERFACE A1SJ71UC24-R4 RS422/485 INTERFACE A1SJ71UC24-PRF RS232C INTERFACE & PRINTER FUNCTION A1SJ71UC24-R2-S2 MODUS, RS232C INTERFACE A1SJ71UC24-R4-S2 MODUS, RS422/484 INTERFACE A1SD51S RS232C 2 CH, RS42/484 1 CH . A1SJ71LP21GE MELSECNET/10, OPTICAL FIBER G I -62.5/125 A1SJ71PB96F PROFIBUS-FMS INTERFACE MODULE A1SJ71PB92D PROFIBUS-DP INTERFACE MODULE CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1SJ51T64 MELSECNET I/O LINK MASTER, 64 REMOTE I/O CONTROL AJ55TB3-4D REMOTE INPUT, 4 PTS, DC24V AJ55TB3-8D REMOTE INPUT, 8 PTS, DC25V AJ55TB3-16D REMOTE INPUT, 16 PTS, DC26V AJ55TB2-4T REMOTE OUTPUT, 4 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT AJ55TB2-8T REMOTE OUTPUT, 8 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT AJ55TB2-16T REMOTE OUTPUT, 16 PTS, TRANSISTOR(SINK), DC24V 0.5A/PT AJ55TB2-4R REMOTE INPUT, 4 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT. AJ55TB2-8R REMOTE INPUT, 8 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT. AJ55TB2-16R REMOTE INPUT, 16 PTS, RELAY, AC240V 2A/PT. AJ55TB32-4DT I 2 PTS,DC/O 2 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT AJ55TB32-8DT I 4 PTS,DC/O 4 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT AJ55TB32-16DT I 8 PTS,DC/O 8 PTS, TRAN.(SINK) DC24V 0.5A/PT AJ55TB32-4DR I 2 PTS,DC/O 2 PTS,RELAY AC240V 2A/PT AJ55TB32-8DR I 4 PTS,DC/O 4 PTS,RELAY AC240V 2A/PT AJ55TB32-16DR I 8 PTS,DC/O 8 PTS,RELAY AC240V 2A/PT CATALOGUE NO. DESCRIPTION A6WA-28P READ/WRITE ADAPTER FOR A1SMCA-8KP A2SWA-28P READ/WRITE ADAPTER FOR A2SMCA-9KP A7PUS HANDY PROGRAMMER FOR AnS AC30R4-PUS A7PU CABLE,3 M LONG A6BAT BATTERY FOR MEMORY BACKUP CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1SC01B 55mm EXTENSION CABLE A1SC03B 300mm EXTENSION CABLE A1SC60B 6 M EXTENSION CABLE A1SC05NB 450mm CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT A1SC07NB 700mm CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT A1SC30NB 3 M CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT A1SC50NB 5 M CABLE CONNECTS TO AnN EXTENSION BASE & GOT CATALOGUE NO. DESCRIPTION A6TE2-16SRN 16 PTS, RELAY OUTPUT UNIT, APPLICABLE TO A1SY41/42 AC06TE 0.6 M CABLE FOR A6TE2-16SR AC10TE 1 M CABLE FOR A6TE2-16SR AC30TE 3 M CABLE FOR A6TE2-16SR AC50TE 5 M CABLE FOR A6TE2-16SR AC100TE 10 M CABLE FOR A6TE2-16SR CATALOGUE NO. DESCRIPTION A1STA32 32 PTS, AWG (0.5mm2), FOR A1SX41/42-S2/71,A1SY41/71 A1STA32-3 32 PTS, AWG 22 (0.3mm2), FOR A1SX41/42-S2/71,A1SY41/71 A1STA32-7 32 PTS, AWG 18 (0.7mm2), FOR A1SX41/42-S2/71,A1SY41/71 CATALOGUE NO. DESCRIPTION A6TBXY36 36 PTS, SINK, APPLICABLE TO A1SX41/42 & A1SY41/42 A6TBXY54 54 PTS, SINK, APPLICABLE TO A1SX41/42 & A1SY41/42 A6TBX70 70 PTS, SINK INPUT , APPLICABLE TO A1SX81 A6TBX36-E 36 PTS, SOURCE INPUT,APPLICABLE TO A1SY81 A6TBY36-E 36 PTS, SOURCE OUTPUT,APPLICABLE TO A1SY81 A6TBX54-E 54 PTS, SOURCE INPUT,APPLICABLE TO A1SY81 A6TBY54-E 54 PTS, SOURCE OUTPUT,APPLICABLE TO A1SY81 A6TBY70-E 70 PTS, SOURCE INPUT,APPLICABLE TO A1SY81 AC05TB 0.5 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A6TB( ) AC10TB 1 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( ) ACTB 2 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( ) AC30TB 3 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( ) AC50TB 5 M CABLE, SINK TYPE, APPLICABLE TO A7TB( )

 

ราคาขาย : 0บาท
หมวดหมู่ประกาศ : ตู้สวิทซ์บอร์ด คอลโทรล
ประเภท : ขาย
จังหวัด : ชลบุรี
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ :08:00-22:00
  • วันอังคาร :08:00-22:00
  • วันพุธ :08:00-22:00
  • วันพฤหัสบดี :08:00-22:00
  • วันศุกร์ :08:00-22:00
  • วันเสาร์ :08:00-22:00
  • วันอาทิตย์ :08:00-22:00