ปูนขาวก้อน, ปูนร้อนก้อน, ปูนไลม์ก้อน, ควิกไลม์ก้อน, Lump Lime, Quick Lime Lump, CaO Lump 36/1 ม.9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เวลาโพสต์ มิถุนายน 22, 2018 / 159

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ผลิต ส่งออก และจำหน่าย

ปูนขาวก้อน, ปูนร้อนก้อน, ปูนไลม์ก้อน, ควิกไลม์ก้อน, Lump Lime, Quick Lime Lump, CaO Lump

ปูนขาวผง, ปูนร้อนผง, ปูนไลม์ผง, Lime powder, Quick Lime powder, Hydrated Lime powder

แคลเซียมไฮดรอกไซด์, ไฮเดรตไลม์, Calcium Hydroxide, Hydrated Lime, Thailand Calcium Hydroxide

แคลเซียมออกไซด์, ควิกไลม์, Calcium Oxide, Quick Lime, Thailand Calcium Oxide, Thailand Lime Product

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล

36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111

อีเมลล์แอดเดรส polychemicals888 (at) gmail (dot) com,  LINE ID: wuttpcc

POLY CHEMICALS FOR A BETTER LIFE, คุณภาพเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

                                                                                                                                                 

ประโยชน์และการใช้งาน ปูนขาว, ปูนร้อน, ปูนไลม์, ควิกไลม์ และ ไฮเดรตไลม์, ปูนไฮเดรต

Application of Calcium Hydroxide, Calcium Oxide, Hydrated Lime, Quick Lime, CaO, Ca(OH)2

อุตสาหกรรมเหล็ก

ดึงสารเจือปนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก

อุตสาหกรรมเคมี

ปรับสภาพความเป็นกรดของสารจากการผลิตกรด

ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต

สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมน้ำตาล

ดึงสารเจือปนต่างๆ ออกจากน้ำอ้อย

ใช้เป็นสารฟอกขาวในการผลิตน้ำตาลทรายขาว

อุตสาหกรรมเยื่อ, อุตสาหกรรมกระดาษ

การผลิตสารฟอกขาว

ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมเหมืองแร่

ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต

สารช่วยกรองในกระบวนการผลิต

สารยับยั้งการลอยตัวของแร่บางชนิด (Depressant in ore floatation)

สารปรับสภาพความเป็นกรด

สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ส่วนผสมในกระบวนการสกัดแร่ (Cyanidation of ores)

อุตสาหกรรมการเกษตร

ปรับค่า pH ในดินและน้ำ

บำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพดิน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ใช้เป็นส่วนประกอบทำยางมะตอย หรือสารเติมแต่ง

ใช้เป็นส่วนผสม ในการผลิตอิฐมวลเบา

ใช้เป็นส่วนผสม ในการปรับปรุงดิน, ช่วยให้ดินมีเสถียรภาพ

ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปูนฉาบ, ซีเมนต์ฉาบ, อิฐ

ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมการผลิตแก้ว

อุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา

กำจัดความกระด้างของน้ำ (water softening)

สารปรับสภาพความเป็นกรด

ดึงสารเจือปนต่างๆ หรือช่วยตกตะกอนสิ่งเจือปนต่างๆ

ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning)

การบำบัดน้ำเสีย

สารที่ใช้ในระบบบาบัดน้ำเสีย

สารที่ใช้สาหรับการตกตะกอน

สารปรับสภาพความเป็นกรด               

อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ

 

TAG: ปูนขาวก้อน, ปูนร้อนก้อน, ปูนไลม์ก้อน, ปูนก้อน, ไลม์ก้อน, ควิกไลม์ก้อน

ผลิตปูนขาวก้อน, ผลิตปูนร้อนก้อน, ผลิตปูนไลม์ก้อน, ผลิตปูนก้อน, ผลิตไลม์ก้อน

โรงงานปูนขาวก้อน, โรงงานปูนร้อนก้อน, โรงงานปูนไลม์ก้อน, โรงงานปูนก้อน, โรงงานไลม์ก้อน

ขายปูนขาวก้อน, ขายปูนร้อนก้อน, ขายปูนไลม์ก้อน, ขายปูนก้อน, ขายไลม์ก้อน

จำหน่ายปูนขาวก้อน, จำหน่ายปูนร้อนก้อน, จำหน่ายปูนไลม์ก้อน, จำหน่ายปูนก้อน, จำหน่ายไลม์ก้อน

ส่งออกปูนขาวก้อน, ส่งออกปูนร้อนก้อน, ส่งออกปูนไลม์ก้อน, ส่งออกปูนก้อน, ส่งออกไลม์ก้อน

ปูนขาวก้อนคุณภาพสูง, ปูนร้อนก้อนคุณภาพสูง, ปูนไลม์ก้อนคุณภาพสูง

ปูนขาว, ปูนขาวเกรดเอ, ปูนขาวอุตสาหกรรม, ปูนขาวคุณภาพ, ปูนขาวส่งออก, ปูนขาวบริสุทธิ์สูง

ปูนร้อน, ปูนร้อนเกรดเอ, ปูนร้อนอุตสาหกรรม, ปูนร้อนคุณภาพ, ปูนร้อนส่งออก, ปูนร้อนบริสุทธิ์สูง

ปูนสุก, ปูนสุกเกรดเอ, ปูนสุกอุตสาหกรรม, ปูนสุกคุณภาพ, ปูนสุกส่งออก, ปูนสุกบริสุทธิ์สูง

ปูนขาวสุก, ปูนขาวสุกเกรดเอ, ปูนขาวสุกอุตสาหกรรม, ปูนขาวสุกคุณภาพ, ปูนขาวสุกส่งออก, ปูนขาวสุกบริสุทธิ์สูง

Calcium Hydroxide, Ca(OH)2, Hydrated Lime, Calcium Oxide, CaO, Quick Lime

Lump Lime, Quick Lime Lump, CaO Lump, Thailand Quick Lime, Thailand Hydrated Lime

Thailand Calcium Hydroxide, Thailand Calcium Oxide, Thailand Lime

Calcium Hydroxide Manufacturer, Calcium Oxide Manufacturer

Calcium Hydroxide Powder, Calcium Oxide Powder, CaO Powder

Calcium Hydroxide Price, Calcium Oxide Price, Hydrated Lime Powder

 

More information of high quality Lime Product, Quick Lime, Hydrated Lime

Please contact Technical Sales, Thai Poly Chemicals Company Limited. Thailand

Tel : (66)34496284, (66)34854888, (66)8600160016, (66)898554004

Fax: (66)34496285, (66)34496680, (66)344996681

Email, polychemicals888(at)gmail(dot)com, Line id: wuttpcc

 

 

 

 

ราคาขาย : 1บาท
หมวดหมู่ประกาศ : เคมีภัณฑ์ทั่วไป
ประเภท : ขาย
จังหวัด : สมุทรสาคร
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ :00:00-01:00
  • วันอังคาร :00:00-01:00
  • วันพุธ :00:00-01:00
  • วันพฤหัสบดี :00:00-01:00
  • วันศุกร์ :00:00-01:00
  • วันเสาร์ :00:00-01:00
  • วันอาทิตย์ :วันหยุด