Electronic System Design & Production : รับออกแบบและผลิตระบบอิเล็กทรอนิก เพื่อประกอบในตัวสินค้า ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เวลาโพสต์ สิงหาคม 3, 2017 / 163

 OEM Part สำหรับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
 Save Cost สำหรับลูกค้ากลุ่มที่ใช้ระบบควบคุมด้วย PLC ติดตั้งภายในตัวสินค้า แล้วต้องการลดต้นทุน โดยใช้แผงวงจรแทน
 Replace Old Style Relay & Timer-based Control System สำหรับลูกค้ากลุ่มที่ใช้ระบบควบคุมแบบวงจรรีเลย์และไทเมอร์ ต้องการลดต้นทุน โดยใช้แผงวงจร 
– Compatible PCB Replacement สำหรับลูกค้าที่ใช้แผงวงจรจากต่างประเทศ ติดตั้งภายในตัวสินค้า ที่มีราคาแพง 
– แผงวงจรทุกชิ้นที่ถูกออกแบบและผลิต จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
 (QC Test) ทุกชิ้นงาน การตรวจสอบทำโดยจำลองสภาพเสมือนการใช้งานจริง จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แผงวงจรทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบการทำงานของแผงวงจรให้เป็นไปตามที่ได้รับการออกแบบ รวมทั้งสภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ บนแผงวงจร ขณะทำงาน เช่นอุณหภูมิ ความร้อน ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

Description: Untitled-7.jpgตัวอย่างผลงานที่เคยพัฒนาให้กับลูกค้า 
แผงวงจรควบคุมปั๊มจ่ายน้ำยาเคมี
 / DP53 , Chemical Pump Controller
ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องกำจัดฝุ่น / DC4 , Dust Collector Controller
แผงวงจรควบคุมเครื่องป้อนชิ้นงานแบบสั่น
 / BF2 , Blow Feeder
ระบบให้น้ำต้นไม้อัตโนมัติ สำหรับโรงเพาะปลูกพืช / IC2 , Irrigation Controller
ระบบเปิดปิดโคมไฟส่องสว่างอัตโนมัติ โดยตรวจจับความเคลื่อนไหว / AL2 , Automatic Lighting Controller
ระบบควบคุมไฟแสงสว่างผ่านจอคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส / PC Lighting Control System
ชุดควบคุมไฟประดับสีแบบปรับเปลี่ยนเฉดสีอัตโนมัติ / LC5 , Color Shade Lighting Controller
ชุดควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ
 / Air Conditioning System Controller
แผงวงจรควบคุมการทำงานของเครื่องผลิตไอศกรีม
 / ICE2 , Ice-cream Making Machine Controller

 

Facebook : Automation Solution

LINE : autosolu

ราคาขาย : 0บาท
ประเภท : ขาย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ :08:00-17:00
  • วันอังคาร :08:00-17:00
  • วันพุธ :08:00-17:00
  • วันพฤหัสบดี :08:00-17:00
  • วันศุกร์ :08:00-17:00
  • วันเสาร์ :08:00-17:00
  • วันอาทิตย์ :วันหยุด