มอลโตเดกซ์ตริน, Maltodextrin, เดกซ์โตรสโมโนไฮเดรต, เดกซ์โตรสแอนไฮดรัส, Dextrose Monohydrate, Dextrose Anhydrous

การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 (Industrie 4.0)

ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่บนขอบของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราอาศัยอยู่ ทำงานและความสัมพันธ์กับคนอื่น ในระดับของขอบเขตและความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลง จะแตกต่างจากสิ่งที่มนุษย์ได้มีประสบการณ์มาก่อน

การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรกที่ใช้ไอน้ำในการใช้เครื่องจักรการผลิต ยุคที่สองคือการใช้พลังงานไฟฟ้าใช้ในการสร้างการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมยุคที่สามใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตอัตโนมัติ ตอนนี้ก้าวเข้าสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สี่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางศตวรรษที่ผ่านมามีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการหลอมรวมของเทคโนโลยีที่มีอยู่…

สิงหาคม 27, 2016 / บทความโดย / หมวดหมู่