แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต Calcium Chloride Dihydrate CaCl2 2H2O