สารส้มตราลูกโลก, สารส้มใสตราลูกโลก, สารส้มขุ่นตราลูกโลก